PROJEKTI KONSTRUKCIJE.

OPIS POSLA

 • Projektni biro ”Statika” je osnovan kao Licencirani Projektni Biro za IZRADU PROJEKATA KONSTRUKCIJE.
 • Nakon višegodišnjeg rada kao projektant konstrukcije,vršilac stručnog nadzora i revident, 2012. Krgović Maja, dipl. inž. građ. osnovala je biro sa idejom da za kolege Arhitekte i Arhitektonske Biroe, koji u svom sastavu nemaju konstruktivca, vrši izradu projekata konstrukcije.

Stalno usavršavanje u struci je jedan od prioritetnih ciljeva biroa.

 Duboko fundiranje na šipovima i dijafragmama, obezbjeđenje temeljnih jama i sanacija klizišta je ono čemu ćemo se posvetiti u budućnosti i kroz projektovanje i izvođenje odgovoriti na zahtjeve tržišta.

 • Ono što nakon višegodišnjeg rada posebno ističemo je da projekat uvijek završimo u roku koji utvrdimo sa kolegama.

PROJEKTI KONSTRUKCIJE

 • detaljan projekat konstrukcije
 • analizu opterećenja
 • statički proračun
 • planovi pozicija konstruktivnih elemenata,
 • planovi armature
 • sprecifikacija i količina armature

  LICENCE:

Krgović Maja, dipl. inž. građ. :

LICENCA OVLAŠĆENOG INŽENJERA ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

LICENCA OVLAŠĆENOG INŽENJERA ZA GRAĐENJE OBJEKATA

LICENCA ZA REVIZIJU I STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM OBJEKTA

„STATIKA“ :   

LICENCA PROJEKTANTA i IZVOĐAČA RADOVA

REFERENTNA LISTA PROJEKATA KONSTRUKCIJE

kao Vodeći projektant, Odgovorni projektant, ili Saradnik na izradi projekata i vršenja stručnog nadzora.

 • POSLOVNI CENTAR “FRANCA” , opština Bar
 • POSLOVNI OBJEKAT “FADIS” , opština Bar
 • HOTEL “PEČURICE” , opština Bar
 • ETNO SELO “SVETI GEORGIJE” na Cetinju
 • PODZEMNA GARAŽA “PRISTAN” , opština Ulcinj
 • TURISTIČKI KOMPLEKS „MARELICA“  , opština Bar
 • PORODIČNO-STAMBENI OBJEKAT „M“ , opština Budva
 • DNEVNI CENTAR ZA DJECU Polje , opština Bar
 • STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT “C1” , opština Bar
 • STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT “G11” , opština Bar
 • HOTEL “LEJLA” , opština Bar
 • POSLOVNO-PROIZVODNI OBJEKAT “DJURIŠIĆ” , opština Bar
 • VILE “HAMERO” , opština Bar
 • OBJEKAT TURISTIČKOG STANOVANJA , Kunje , opština Ulcinj
 • STAMBENI KOMPLEKS , Meterizi , opština Ulcinj
 • STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT 1 , opština Bar
 • APART-HOTEL “LANA” , opština Bar
 • STAMBENO-TURISTIČKI OBJEKAT , Pinješ , opština Ulcinj
 • PORODIČNO-STAMBENI OBJEKAT “BIJELJENČEVIĆ” , opština Bar
 • APART-HOTEL “DRAŠKOVIĆ” , Šušanj , opština Bar
 • KONAK BJELOPAVLIĆI u Danilovgradu
 • VILA “VLAHOVIĆ” , opština Bar
 • APART-HOTEL “RAKOVIĆ” ,Sutomore
 • STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT 2 , opština Bar
 • APART HOTEL “POPOVIĆ” , opština Bar
 • APART HOTEL “RADOVIĆ” , opština Bar
 • OBJEKAT TURISTIČKOG STANOVANJA.Bušat , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT,Veliki Pijesak , opština Bar
 • DVOJNI STAMBENI OBJEKAT , opština Tivat
 • STAMBENI OBJEKAT Žukotrlica , opština Bar
 • turistički kompleks “RUŽA VJETROVA”
 • APART HOTEL *POPOVIĆ*
 • APART HOTEL *LANA*
 • STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT “C-1”
 • STAMBENO POSLOVNI OBJEKAT “G-11”
 • SPORTSKA DVORANA u Baru
 • HOTEL “PRINCES” u Baru
 • POSLOVNI OBJEKAT , ILINO , opština Bar
 • USLUŽNI OBJEKAT,Šušanj 1 , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT Sutomore 1 , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT “ČOVIĆ” , Polje , opština Bar
 • VILA “ZUPCI” , opština Bar
 • VILA “JOVOVIĆ” , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT,Dobre Vode , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT , Mišići , opština Bar
 • VILA *SCHMUNK* ,Dobre Vode , opština Bar
 • UGOSTITELJSKI OBJEKAT „RATAC“ , opština Bar
 • TURISTIČKO-STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT „Žukotrlica“ , opština Bar
 • DVOJNA STAMBENA ZGRADA Šušanj 2 , opština Bar
 • STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT Sutomore 2 , opština Bar
 • PORODIČNO STANOVANJE Kunje u Ulcinju
 • PORODIČNO STANOVANJE Sutomore 3 , opština Bar
 • STAMBENI OBLEKAT-VILA , opština Kotor
 • STAMBENI OBJEKAT Šušanj 3 , opština Bar
 • TURISTIČKO-STAMBENI OBJEKAT Kunje , opština Ulcinj
 • AUTO-SERVIS „KOJO“ , opština Bar
 • STAMBENO-TURISTIČKI OBJEKAT Pečurice, opština Bar
 • VILA „TINA 1“ , opština Bar
 • VILA „TINA 2“ , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT Zeleni pojas , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT 2 , opština Kotor
 • PORODIČNO-STAMBENI OBJEKAT Veliki Pijesak 3 , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT Đuraševići 2, opština Bar
 • TURISTIČKO STANOVANJE Sutomore 4 , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT BRCA 2 , opština Bar
 • PORODIČNO-STAMBENA ZGRADA Dobra Voda 2 , opština Bar
 • STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT Gornja Čeluga , opština Bar
 • STAMBENI OBJEKAT Sutomore 5 , opština Bar