LEGALIZACIJA OBJEKATA.

Ukoliko želite da legalizujete objekat u Crnoj Gori,tj da uradite kompletnu dokumentaciju za process legalizacije, neophodno je da ste do 17. jula 2018. godine predali Zahtjev za legalizaciju.

Ako ste zahtjev podnijeli,potrebno je da se obratite Arhitektonskom birou u Crnoj Gori,koji će Vas uputiti u dalji postupak.

Trajanje postupaka se ne može predvidjeti i zavisi od slučaja do slučaja. Postupak legalizacije zahtijeva dosta vremena, imajući u vidu da je za objekte različite kvadrature potrebno dostaviti različite vrste dokumentacije.

Za stambene objekte neto površine preko 200 m²  i za sve poslovne objekte potrebno je dostaviti Dokaz o stabilnosti i sigurnosti objekta, koje će izraditi Pojektni biro tj. građevinski inženjer.Takođe, za objekte neto površine veće od 200 kvadrata treba izraditi Projekat izvedenog stanja, koji takođe izrađuje Vaš Arhitektonski biro.

Objekat koji ima do 200m² neto građevinske površine a koji je vlasniku jedina nekretnina na teritoriji Crne Gore i u kojima živi vlasnik nekretnine, sa prebivalištem u mjestu u kojem se nalazi objekat, smatra se OBJEKTOM OSNOVNOG STANOVANJA. Za takav objekat, potrebno je manje dokumentacije. Za ovaj objekat dovoljno je dostaviti ovjerenu Izjavu da je objekat stabilan i siguran za upotrebu a nju će Vam izdati Projektant tj. građevinski inženjer.

Za sve vrste objekata potrebno je da imate dokaz o vlasništvu nad objektom,tj „List nepokretnosti“
Troškove legalizacije utvrđuje Opština, a troškovi obuhvataju naknadu za komunalno opremanje zemljišta, koja zavisi od površine, lokacije i namjene objekta.

Plaćanje naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,može se izvršiti u 240 rata za osnovno stanovanje i 120 rata za ostale objekte. Dokaz o plaćanju ove naknade je neophodan uslov za legalizaciju. U primorskim opštinama plaća se i naknada Regionalnom vodovodu, najviše u 36 rata.