Projektni biro STATIKA d.o.o. se bavi izradom projekata Arhitekture, Konstrukcije i drugih faza koje su potrebne za dobijanje Građevinske dozvole tj. Prijave građenja. Od pribavljanja Urbanističko-tehničkih uslova i Idejnog rješenja do Glavnog i Izvođačkog projekta.

Projektni biro “Statika” osnovan je 2012. godine,sa idejom da za Arhitekte i Arhitektonske Biroe, koji u svom sastavu nemaju konstruktivca, vrši izradu projekata konstrukcije.

Osnovna djelatnost biroa je PROJEKTOVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE: stambenih,stambeno-poslovnih i poslovnih objekata,hotela,objekata turističkog stanovanja,porodičnih kuća i vila.

U sklopu našeg biroa i uz našu stručnu podršku radi firma SKELA MONT, koja se bavi izvođenjem kompletnih građevinskih radova.
Kroz izradu Idejnog rešenja i pribavljanja kompletne dokumentacije za gradnju, do završnih građevinskih radova i stručnog nadzora, odgovaramo na zahtjeve naših klijenata i potrebe tržišta.